ul. Olszynki Grochowskiej 2E, 04-281 Warszawa

Zapraszamy pon.-pt. w godzinach 700-1600

Zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystujące narzędzia w postaci zewnętrznych usług księgowych odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Pozwala skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Outsourcing umożliwia znaczne obniżenie kosztów własnych firmy, dzięki minimalizacji wydatków związanych z utrzymaniem i organizacją struktur nie związanych bezpośrednio z podstawowymi funkcjami i celami.

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości oferujemy:

 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzanie sald z kontrahentami
 • Monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych)
 • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych instytucji
 • Przygotowywanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 • Przygotowywanie budżetów oraz kontrola realizacji polityki budżetowej firmy
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego

W ramach naszych podstawowych usług gwarantujemy Państwu:

 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy
 • Dodatkowo zapewniamy współpracę z prawnikami i audytorami.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.

Zacznij oszczędzać czas i pieniądze

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się
 
Kancelaria Księgowa Justyna Jankowska © 2022 by MEG