ul. Olszynki Grochowskiej 2E, 04-281 Warszawa

Zapraszamy pon.-pt. w godzinach 700-1600

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw poszukujących efektywnych metod zarządzania i wykorzystania własnego majątku. Usługa umożliwia koncentrację na najważniejszych zadaniach i celach przedsiębiorstwa, minimalizację kosztów oraz oszczędność czasu.

W zakresie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • Dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • Roczne rozliczanie działalności, sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • Reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne

W ramach naszych podstawowych usług gwarantujemy Państwu:

 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy
 • Dodatkowo zapewniamy współpracę z prawnikami i audytorami.

Gwarantujemy Państwu poufność i bezpieczeństwo informacji będących w naszym posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.

Zacznij oszczędzać czas i pieniądze

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się
 
Kancelaria Księgowa Justyna Jankowska © 2022 by MEG